انجمن اهل قلم شهرستان لنده

وابسته به ارشاد اسلامی

شانزدهمین نشست انجمن اهل قلم

به نام خدواندگار لوح وقلم                                           

شانزدهمین نشست انجمن اهل قلم با همکاری ارشاد اسلامی  شهرستان لنده

 ساعت 10صبح مورخه 1394/4/21با عنوان (نقش قرآن در قلم نویسدگان) در دفتر فرمانداری با حضور فرماندار ،امام جمعه، ریس ارشاد اسلامی ، ریاست آموزش وپرورش ،وروسای اداره بهزیستی وکمیته امداد  اعضای انجمن اهل قلم، اسا تید دانشگاهی ،اصحاب رسانه وجمعی از مدعوین برگزار گردیددر ابتدای جلسه اسماعیل زارعی رئیس فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان  هدف از برگزاری این جلسه ونشست را استفاده از توان نویسندگان وپژوهشگران شهرستانی در شناخت هرچه بیشتر اثرات کتاب آسمانی قرآن در مقالات وتالیفات شرکت کنندگان دانست.وی حضور قابل توجه صاحبان قلم وفکر واندیشه را در این نشست علمی نشانه گیرایی موضوع مورد بحث دانست.

در ادامه این نشست محمد مرادی فرماندار به اهمیت قلم و نقش قران در آثار نویسندگان پرداخت و افزود ، از مهمترین رویدادهای زندگی بشر نقش قلم در حیات انسانها می‏ باشد، چون که گردش قلم بر صفحه کاغذ، سرنوشت بشر را رقم می‏زند، لذا پیروزی و شکست جوامع انسانی به نوک قلمها بستگی دارد.
«
قلم» حافظ علوم و دانشها، پاسدار افکار اندیشمندان، حلقه اتصال فکری علما، و پل ارتباطی گذشته و آینده بشر است، و حتی ارتباط آسمان و زمین نیز از طریق لوح و قلم حاصل شده است

همچنین حجت الاسلام کیانی اصل امام جمعه لنده بیان داشت: خداوند متعال به قلم و آنچه با قلم مى نویسند و بر صفحه کاغذ نقش مى بندد سوگند مى خورد.
دلیل عظمت قلم و نگاشته هاى قلم همان سوگندى است که خداوند بدان خورده است زیرا در قرآن کریم خداوند متعال همه جا به مظاهر عالم وجودى که خود خلق فرموده قسم مى خورد مانند: عصر شب فجر خورشید ماه ...
اینها همه مظاهر آفرینش اند. گردش منظم شب و روز آفتاب و باران آسمان و ستارگان همه و همه اهمیت دارند و در جهان عظیم خلقت نقشى ایفا مى کنند و در زندگى انسان که گل سرسبد آفرینش است تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دارند قلم هم یکى از آن مظاهر هستى است . قلم آلتى است که نیات و منویات ارزشمند و یا بى ارزش آدمى را بر جریده روزگار ثبت مى کند و براى آیندگان به یادگار مى گذارد. بیان و گفتار هم که منبعث از نفس ناطقه انسان است اهمیت دارد ولى گفتار در فضا پخش مى شود اثر مى گذارد ولى تاثیر بیان پایدار نیست .امواج صوتى که حامل سخن است در فضا گم مى شود نابود مى گردد.اما آنچه ازاندیشه ها بر روى سنگ یا پوست یا کاغذ ثبت مى شود همیشه پایدار مى ماند.از نسلى به نسل دیگر مى رسداز دوره اى به دوره دیگرانتقال مى یابد در این نشست کورش محمدی ضمن بیان عملکرد انجمن واعلام آمادگی انجمن جهت هرگونه همکاری در برگزاری همایش ها ی علمی وتخصصی ادارات ونهاد های دولتی روز قلم را  روز بیعت دوباره نویسنده وقلم دانست وباذکر این موضوع که قرآن رهنما وچراغ راهی برای نویسندگان است گفتند قلم خوب دارای آثار مثبت است وانسان را به اهداف متعالی خود نزدیکتر می کند ولی قلم بد ومنفی درسقوط انسان  نقش به سزایی دارددر ادامه سایر اساتید دانشگاهی ونویسندگان شهرستانی به اظهار نظر ومباحثه علمی پرداختند.