X
تبلیغات
رایتل

چرا کتاب نمی خوانیم؟

یکشنبه 25 آبان 1393

چرا کتاب نمی خوانیم؟
  -1کتاب نمی خوانیم زیرا “نیاز”ی به کتاب احساس نمی کنیم
-2کتاب نمی خوانیم زیرا از شک کردن در پایه های نظری مان می “ترس” یم
-3کتاب نمی خوانیم چون کتاب خواندن کار “سخت” ی است
-4کتاب نمی خوانیم چون دچار “تنبلی و بی حالی” هستیم
 
-5کتاب نمی خوانیم زیرا “احساس می کنیم” به قله های یقین رسیده ایم
-6کتاب نمی خوانیم زیرا”احساس می کنیم” مسئله ی مبهمی وجود ندارد
-7کتاب نمی خوانیم زیرا هیچ چیز برای ما “جدی نیست
 
-8کتاب نمی خوانیم زیرا بیش از حد “ساده انگاریم و ذهن بسیطی نداریم
 
-9کتاب نمی خوانیم زیرا دچار “خود شیفتگی” فرهنگی هستیم
 
-10کتاب نمی خوانیم زیرا پیمانه ی معرفتی مان “ظرفیت ندارد

11-کتاب نمی خوانیم زیرا “به تناقضات درونی مان آگاه نیستیم

  -12کتاب نمی خوانیم زیرا راه پیروی، تبعیت، دنباله روی وتقلید را “راحت” تر یافته ایم
 
-13کتاب نمی خوانیم زیرا “ارزش دانایی و آگاهی را نمی دانیم
-14کتاب نمی خوانیم زیرا سطح خوشایندهای ما “محدود” است
 
-15کتاب نمی خوانیم زیرا “زندگی پر هیاهو و نمایشی” را ترجیح میدهیم
 
-16کتاب نمی خوانیم زیرا تن به “تحقیر ندانستن” داده ایم
و به این تحقیر هم عادت کرده ایم
-17کتاب نمی خوانیم زیرا “حقارت جهل، آزارمان نمی دهد
نادانی را عیب نمی دانیم
۱-18 کتاب نمی خوانیم زیرا “گفت و گو را کنشی فضیلت مندانه نمی دانیم
و مهارت گفت و گو نداریم
 
-19کتاب نمی خوانیم زیرا درزندگی ما، دانا شدن و خردمندانه زیستن، جایی ندارد
 
-20کتاب نمی خوانیم زیرا کتاب خواندن دردی از ما دوا نمی کند
 
-21کتاب نمی خوانیم زیرا به ما فواید کتاب خواندن را یاد نداده اند
 
-22کتاب نمی خوانیم زیرا بلد نیستیم کتاب بخوانیم
 
-23کتاب نمی خوانیم زیرا کسی‌ در خانواده و دور و برمان نبوده
که کتاب خوان باشد، که ما هم تقلید کنیم یا یاد بگیریم
-24کتاب نمی خوانیم زیرا در سنّ بزرگ سالی‌ هنوز ناآگاه هستیم،
نمیدانیم چه بخوانیم، و خجالت می‌کشیم از کسی‌ بپرسیم از کجا شروع کنیم
و بالاخره، کتاب نمی خوانیم زیرا نمی دانیم و نمی دانیم که نمی دانیم
همان چیزی که با عنوان جهل مرکب از آن نام می برند

نقل در مجله پزشکی سلامت.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.